Hon. President, Advocate Shree Pandurang Gaikwad
Shri Khandoba Devsathan Trust,
Shree Shetra Korthan,
P.O. Pimpalgaon Rotha, Tal. Parner, Dist. Ahmednagar
Pin 414303
Phone No. (02488) – 281228, 281300, 281370
Mob: 9822620142
Email: helpdesk@korthankhandoba.org